Schønfeld-skolen

Rolf Schönfeld kalte seg S. i daglig tale, han ville være anonym - utad. Jeg var elev hos S. i mange år, i klassisk skulptur, tegning og maleri. Jeg har møtt den strenge S., den krevende S., den S. som grep fatt i illusjoner og Iivsløgn og som fordret kompromissløs sannhet Den S. som slo ned på hykleri og dobbeltspill. S. fordrev trangen til nytelser og trygghet, han provoserte elevene til å møte det vi lå under for. Han ville "tvinge" oss til å erkjenne egoets ynkelige diktatur og begrensning, for så å frigjøre seg som menneske. Han påla de strengeste krav for å øve opp utholdenhet og karakterstyrke.

S. var gartneren som ville luke ugraset først, egoet måtte løses fra innbilskhet, selviskhet, forfengelighet, eiertrang osv. Grunnen skulle foredles før kunstens "skjønne lilje" kunne plantes. Eleven måtte "være verdig bærer som sannhetstjener i kunsten", men eleven "måtte ville sin egen redning", som han sa det.

For de som ville gå inn for dette lovet han mye motgang og pine. Det kan være gode prøvelser. Noen elever ble hos S., for dem var elevtiden fruktbar. Mange rygget unna S. med rette. De hadde helt andre kvaliteter de skulle utvikle - på andre måter. S. var en konstant provokatør. S. viste oss alle noe av oss selv som vi kunne orientere oss videre etter, og finne vår egen vei. S. kunne sette frem de mest krenkende påstander, så var det opp til den enkelte å stå i det. S. etterlot seg både bitterhet og sinne, - men likevel - gi rom for en outsider og en sterk personlighet, et menneske som sto i ytterlighetens grenseland.

Mellommannen kalte han seg, kunstneren var et oppkomme av ideer og intensitet. Lavmælt og bydende, bredbygget, sto han støtt. På sin måte var S. et dypt religiøst menneske og han ga sitt tjenerskap for sin Gud som sitt eneste mål.

Jeg kan se tilbake på en tid som elev ved "Schønfeld-skolen" som var anstrengende til yttergrensen, men jeg ville aldri vært den foruten S.var genial - og litt gal.

Øystein Bernhard Mobråten

A-magasinet Nr. 3, 16 januar 2009 ”Den hemmelige kunstskolen”

NorskbokmlNorwayEnglish (UK)